IT-bubblan som sprack

Det har funnits många ekonomiska bubblor i världen under många århundraden. En av de första och en av de mest kända är den så kallade tulpanbubblan eller tulpanmanin som slog till i 1630-talets Nederländerna. Vad som utmärker ekonomiska bubblor är att det pris som betalas på varor, tjänster eller aktier från ett företag högt överstiget det så kallade reella värdet på det som köps. Andra kända bubblor är fastighetsbubblan under 80-talet samt South Sea Company-bubblan där termen ”bubbla” för övrigt kommer från.

Nådde sin topp 2000
Just IT-bubblan, eller ”dot-com bubblan” som den annars kallas just för att företagen som ingick i IT-bubblan ofta hade en .com-domän började växa kraftigt runt år 1997 och hade sin högsta punkt vid år 2000 där den till slut sprack. Vad som orsakade allt det här var att enormt många nya företag startades för att hantera IT inom alla dess genrer och blev snabbt värderade på marknaden. Anledningen var att alltför många trodde att alla dessa företag skulle kunna generera mycket pengar på kort tid och samtidigt vara ekonomiskt stabila vilket ledde till att företagens aktier blev övervärderade, och när dessa värderingar inte kunde levereras av företagen så var det många av bolagen som till slut tvingades gå i konkurs eller sälja ut för rekordlåga priser.

Varför alla dessa företag blev så pass övervärderade var för att tron om den nya ekonomin, teknisk utveckling och framtidsinvesteringar blev alltför stor och man kastade snabbt in stora kapital i fortfarande små och helt nystartade företag som knappt ens hade några affärsidéer. Det räckte kort och gott med att de på något sätt inriktade sig på IT så var det i alla fall någon eller några som ville investera. Det är även under den här tiden som internet i vanliga hem blir alltmer vanligt och det diskuterades flitigt om hur man skulle kunna applicera affärer på internet – starta e-handel, erbjuda tjänster över nätet och annat som vi idag ser som en självklarhet men så på den tiden helt enkelt inte gick att leverera.

Ny IT-bubbla?
Affärsidéerna var många och även om en del företag från den tiden faktiskt klarade sig och fortfarande är, på ett eller annat sätt, aktiva idag så är de inte alls lika värderade som på den tiden. Marknaden har förstås stabiliserats och anpassat sig till dagens klimat. Kanske uppstår en ny IT-bubbla i framtiden? Vem vet?

upp-och-ner
Ett rejält ras under IT-bubblan.