Certifiering för kvalitettsstämpel

Driver du ett företag och vill öka förtroendet och förbättra synen på företaget bör du överväga certifiering. Alla företagsintressenter värderar ditt företag utifrån olika perspektiv och parametrar. Certifiering kan leda till att företaget ökar sitt förtroendekapital. Besök http://www.inspecta.com/sv/Vara-tjanster/Certifiering/ och få information om vilka tjänster rörande certifiering som erbjuds. Ta kontakt och diskutera dina behov och önskemål rörande certifiering. Anlita en certifieringsexpert och ge ditt företag fördelar gentemot dina konkurrenter.

Inspecta för företagscertifiering
Certifiera ditt företag med hjälp av ett seriöst certifieringsföretag, med professionella medarbetare. Anlita Inspecta, som certifierar ditt företag vad gäller produkter, ledningssystem och personal. Certifieringen är ett kvalitetsbevis som ligger i linje med lokala såväl som nationella och internationella krav. Du får ett väl grundat intyg på att ditt företag levererar på ett hållbart, säkert och korrekt sätt. Ett praktiskt exempel är att få personrelaterade certifieringar för till exempel lödare och svetsare, men också för personer som samordnar svetsare.

Anlita Inspecta för certifiering inom olika områden
Den företagare som känner att det är dags att lyfta ytterligare en nivå bör överväga företagscertifiering. Förmodligen jobbar du och din personal ständigt för att förbättra både organisationen och verksamheten. En certifiering av företagets ledningssystem kan då minska gapet mellan dina kunders förväntningar vad gäller varor och tjänster samtidigt som det kan göra så att deras förväntningar överträffas oftare än tidigare. Anlita Inspecta, de har kompetens inom certifiering och kan kvalitet enligt ISO 9001, miljö enligt ISO 14001 likväl som arbetsmiljö i linje med OHSAS 18001.